Tilsynsrapport: Pasienter kan ha fått feil behandling

Sykehuset Østfold får skarp kritikk fra Fylkesmannen. Bare et fåtall pasienter som behandles for psykiske lidelser får vurdert eventuelle rusproblemer eller fysiske plager. Dermed vet man ikke nok om hva pasientene faktisk trenger.