Dramatisk fra sykehushistorien: To nyfødte barn ble forbyttet under stell på SØFs barselavdeling

To babyer ble forbyttet under stell på barselavdelingen ved Sentralsykehuset i Østfold (SØF) på 1990-tallet. Dette er blant de mange dramatiske hendelsene som nevnes i boka Sykehus i Østfold i 225 år.