Kapasiteten på akuttmottaket er sprengt: Disse tre alternativene til utvidelse vurderes nå

Det er 21 behandlingsplasser og 20 plasser på venterommet for både pasienter og pårørende på akuttmottaket på Kalnes. Men på det mest hektiske har det vært 75 pasienter her samtidig.

Det er 21 behandlingsplasser og 20 plasser på venterommet for både pasienter og pårørende på akuttmottaket på Kalnes. Men på det mest hektiske har det vært 75 pasienter her samtidig. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Akuttmottaket på Kalnes er altfor lite, og blir om mulig enda trangere når pasienter fra Vestby kommer i mai. Spørsmålet er bare hvordan skal det utvides.

DEL

En liten utvidelse av dagens akuttmottak, en større utvidelse av dagens akuttmottak, eller å flytte hele akuttmottaket til nordenden av sykehuset. Det er forenklet de tre alternativene som sykehuset nå skal i gang med å utrede.

For som FB har skrevet om tidligere, er det svært trangt på akuttmottaket på Kalnes. Fra januar 2015 til i dag har økningen i antall pasienter vært på cirka 10 prosent.

Liggetiden har blitt lenger enn planlagt, og det har resultert i plassutfordringer og økt ventetid.

2. mai 2018 skal også Sykehuset Østfold overta pasientene fra Vestby kommune, noe som ifølge sykehuset vil medføre en økning av pasienter til akuttmottaket på rundt seks prosent.

I en orientering til styret, som skal ha møte mandag 9. april, står det blant annet at akuttmottaket i perioder har hatt betydelig korridorbelegg.

Antallet behandlingsplasser er 21, og venterommet har en kapasitet på rundt 20 plasser for både pasienter og pårørende.

Men antallet pasienter i akuttmottaket har på det mest hektiske vært 75 pasienter samtidig.

Dette er alternativene

Derfor haster det nå med å utvide det overfylte akuttmottaket. Nå er sykehuset i gang med en såkalt konseptutredning for utvidelsen.

Der står det altså om disse tre alternativene:

1. En utvidelse av akuttmottaket ved dagens inngang til mottaket. Denne utvidelsen blir da på vestsiden, eller på fremsiden av sykehuset mot parkeringsplassene.

Akuttmottaket holder til i det grå bygget, inngangen er på den grå rampen på midten av bygningen.En mulig utvidelse er altså i front her. Bildet er fra byggeperioden.

Akuttmottaket holder til i det grå bygget, inngangen er på den grå rampen på midten av bygningen.En mulig utvidelse er altså i front her. Bildet er fra byggeperioden. Foto:

2. En forenklet, og mye mindre, utvidelse av akuttmottaket ved dagens inngang. Altså mye av det samme som i alternativ 1, men en mye mindre versjon.

3. En utvidelse av akuttmottaket mot dagens helikopterplass mot nord. Her skal det også vurderes å lage plass til tre strålebunkere. Disse er planlagt i forbindelse med etablering av et kreftsenter med stråleterapi på Kalnes.

Men dette alternativet er avhengig av at Helse Sør-Øst, som eier sykehuset Østfold, gjør vedtak om oppstart av strålebehandling på Kalnes i fremtiden.

Tre alternativer: En større utvidelse av dagens mottak (1), en liten utvidelse av dagens mottak (2) eller å flytte hele mottaket (3).

Tre alternativer: En større utvidelse av dagens mottak (1), en liten utvidelse av dagens mottak (2) eller å flytte hele mottaket (3). Foto:

Innflytning: 2020-2023

Det første alternativet, som er utvide dagens akuttmottak, er basert på en allerede gjennomført mulighetsstudie. Byggetiden for dette alternativet er anslått til 2-2,5 år.

I orienteringen til styret står det at en beslutning om hvilket alternativ man bør ta skal kunne gjøres i desember dette året, og at alternativ 1 bør være innflytningsklart i juni 2023.

Alternativ 2, som er vesentlig enklere, kan det gå raskere med. Byggetiden her er anslått til 1,5 år, og dersom man velger dette alternativet kan det stå innflytningsklart allerede i desember 2020.

Det siste alternativet, nummer 3, tar det lengst tid med. Her må man blant annet rive og flytte dagens helikopterplass.

Som nevnt er alternativet også avhengig av en avklaring fra Helse Sør-Øst om oppstart av strålebehandling. I orienteringen anslås det at alternativ tre, altså å flytte hele akuttmottaket til nordsiden av sykehuset, kan stå innflytningsklart i juni 2024.

På dette bildet ses helikoperplassen tilhøyre for sykehusbebyggelsen. Det er her alternativ tre er tenkt.

På dette bildet ses helikoperplassen tilhøyre for sykehusbebyggelsen. Det er her alternativ tre er tenkt. Foto:

Det er lite detaljer om de ulike alternativene hva gjelder areal, pris og annet. Det er dette som skal komme frem i konseptutredningen. Der skal for eksempel økonomiske rammer og lånefinansiering utredes nærmere.

Håper på avgjørelse i juni

Plassmangelen i dagens akuttmottak er knyttet til "gående" pasienter, både på undersøkelsesrom og venteromsplasser.

I orienteringen står det at arbeidsforholdene er uoversiktlige, noe som påvirker muligheten til å følge opp pasientene på en god måte.

Også forholdene i ambulanseinngangen er dårlige. Der er det trangt og vanskelig å klargjøre bårer etter bruk, noe som resulterer i at ambulansetjenesten bruker arealet i akuttmottaket.

Siden åpningen av sykehuset har det vært igangsatt flere prosesser og utredninger for å finne ut hvordan plassproblemene på akuttmottaket kan løses.

I fjor fikk sykehusledelsen presentert en mulighetsstudie som viser en løsning med 320 kvadratmeter utvidelse. Det er denne som danner grunnlag for alternativ 1.

Men konklusjonen da var at sykehuset ikke hadde penger til å gjennomføre løsningen.

Det er disse alternative utredningene og mulighetsstudiene som nå samles i en konseptutredning.

Målet er at man i juni i år skal ha nok grunnlag til å velge ett av alternativene slik at prosjektet kan rulle videre med en plan.

Artikkeltags