Men sykehusets eiendomssjef mener at parkeringsavgift kan bidra til at flere reiser kollektivt til Kalnes, noe som er positivt. Hun mener det er helt vanlig med p- avgift utenfor et sykehus. 

– Som offentlig virksomhet er vi forpliktet til å bidra til å redusere klimautslippene, skriver eiendomssjef Anne Charlotte Moe i en melding til FB.

Tror ikke på noen bedring

Brorstrøm tror ikke at en ny gjennomgang vil gjøre det noe bedre. Etter lang ventetid har han nå fått svar på et brev han skrev til sykehuset.

– Her blir alt pakket inn på godt byråkratvis. Jeg forstår at et sykehus i en by må ta inn p-avgift, men ikke på Kalnes, sukker Brorstrøm. Han er en av initiativtagerne til aksjonen «Gebyrfri parkering på Kalnes».

 Han mener det er to begrunnelser for at det enkelte steder må være parkeringsavgift. Den ene gjelder byene hvor det er nødvendig å regulere parkeringen som er mangelvare,  og det andre er miljøhensyn.

 

– Ikke noe av det er aktuelt på Kalnes. Når det gjelder miljøhensyn, tror jeg ikke at noen velger buss ved akutt sykdom eller hvis bestemor er syk og skriker etter besøk av barnebarna, sier Brorstrøm.

Han legger til at for pensjonister som har sterkt behov for helsetjenester, vil p- avgiftene på Kalnes bli en merkbar utgiftspost.

Krever å få se avtalen

   Brorstrøm reagerer på et privat, kommersielt firma er engasjert til å drive parkeringsanlegget utenfor sykehuset. Brorstrøm har med hjemmel i offentlighetsloven krevd å få se avtalen, men har så langt ikke fått ut noen avtale.

– Kommer du til å gi deg nå?

– Jeg tenker at noen bør ta opp saken når vi nærmer oss valget. Spørsmålet mitt er om noen av politikerne vil ta tak i denne saken. Den berører mange mennesker. Et parti som programfester fri parkering utenfor sykehuset på Kalnes vil profittere på det.

Sykehusets eiendomssjef Anne Charlotte Moe sier at at det er to hovedårsaker til p-avgift på sykehuset.

– Først og fremst er det for å dekke kostnadene til å opparbeide, vedlikehold og drifte parkeringsarealer og utearealer. P- avgiften går primært til det formålet, skriver Moe. I tillegg henviser hun til at parkeringsavgift kan bidra til at de som har mulighet, reiser kollektivt.   

- Hvorfor må sykehuset bruke et privat firma til å drifte parkeringen?

– Vi har lagt driften ut på anbud. Vår vurdering er at det er bedre å kjøpe disse tjenestene enn å levere dem selv. Drift av parkeringsplasser krever utstyr, kompetanse og systemer som ikke er sykehusets kjerneområde. Vi mener at private aktører kan gjøre jobben best, sier Moe.  

Brorstrøm har fått svar

Nå har Brorstrøm fått svar fra sykehusets eiendomsavdeling. 

Ifølge sykehuset skal rammeavtalen for parkering på utsiden av sykehuset revurderes med virkning fra juni 2019, noe som også innebærer at retningslinjene for parkering skal revideres. Sykehuset skriver at alle forslag vil bli vurdert.

Sykehuset skriver at noen grupper også i dag får parkere på spesielle betingelser. Noen kan stå gratis på p-plassen.

Brorstrøm sukker over den voldsomme runddansen saken har vært på.

– Sykehuset tar ikke inn over seg at det er de som styrer parkeringen, og at det er sykehuset som har muligheten til å si at nå skal det være fri parkering, sier Brorstrøm til FB.