Sjefen for sykehjemmene i Fredrikstad: – Det er blitt mer vold og trusler

Vold og trusler på sykehjem har vært økende de siste ti årene. For å ta vare på de meste utagerende pasientene er det opprettet 16 plasser med forsterket bemanning i skjermet avdeling.