Her er løsningen dersom to sykehjem legges ned – men ikke for demente

Hvis Torsnes sykehjem og Emil Mørchs Minne legges ned, får 24 omsorgsboliger på Smertulia fast bemanning. Dermed kan sykere pasienter bo lenger i egen bolig.