Kongstensvømmerne og idrettsavdelingen med pilotprosjekt i barneskolen

I samarbeid med Kongstensvømmerne skal 4. klassingene på seks av Fredrikstads skole få svømmeopplæring.