Slik lyder dommen fra kontrolleder Jan Reidar Vestby i Statens vegvesen på Svinesund over vogntoget som ble stanset ved grenseovergangen mandag kveld.

Det var fra Litauen og på vei til Oslo med fem teslaer.

– Vi har hatt en del fokus på bremser og utstyr på slike kjøretøy. Mange er veldig dårlige, sier Vestby.

– Og dette vogntoget var i svært dårlig stand, med dårlige bremser. Hengeren hadde nesten ikke bremser i det hele tatt. Ved en bråbrems hadde ikke sjåføren hatt sjanse til å stoppe. Kjøretøyet er en dødsmaskin.

Sjåføren får kjøreforbud.

Vogntoget må nå repareres her eller berges til et verksted i Litauen.

– I dette tilfellet ville stopplengden vært det dobbelte av det normale, som kanskje ligger på 50 meter. Man rekker langt inn i en kø hvis man plutselig må bremse opp når bremsene er så dårlige, sier kontrollederen.

– Dette er veldig farlig. Det er godt vi får luket bort slike fra veiene.