Strømsparesystem pilottestet på Hvaler - nå lanseres det nasjonalt

I 2014 fikk 40 huseiere på Hvaler teste et nytt strømsparesystem. Nå blir systemet rullet ut samtidig som AMS-målerne blir obligatorisk i alle norske hjem.