Fredrikstad kommune: Ungdomsskoleelevene får fravær for deltagelse i skolestreik

Fredag 22. mars arrangerer elever over hele landet streik for miljøet, og i Fredrikstad vil streiken foregå foran Rådhuset. Elever som streiker denne dagen risikerer å få fraværet ført opp på vitnemålet.