Storslåtte planer langs kommunegrensen

Store planer Her starter planområdet ved elven, og så strekker det seg opp til lereuttaket til Norsk Leca. alle Fotos: Geir A Carlsson

Store planer Her starter planområdet ved elven, og så strekker det seg opp til lereuttaket til Norsk Leca. alle Fotos: Geir A Carlsson

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Store arealer langs elven og lereuttaket fra Norsk Lecas glansdager kan bli morgendagens boligperle tett opptil bygrensen mot Sarpsborg.

DEL

Men i de nye planene for Gretnes og Sundløkka er det også tenkt stort i forhold til næringstomter med kort avstand til E6

Tidlig i prosessen

Nå har flere grunneiere i området valgt å gå i kompaniskap for å utvikle et areal på antatt flere hundre mål.
Alt er fortsatt i tidlig fase. Så langt har grunneierne blitt enige om å sette på konsulenter for å lage en skisseplan, som skal vurderes av politikerne i byens planutvalg torsdag.
Hvis signalene fra politikerne er positive, er grunneierne innstilt på å sette inn større ressurser for å komme videre.
Sett med politikernes øyne skal det likevel ikke mye til for at området blir bedre enn i dag. Langs elven er arealene preget av forfall og gamle båter som har sett sine beste dager.

Mange aktører må bli enige

Nå har Maxit (Norsk Leca) som den største arealeieren tatt et initiativ for å komme videre. Selskapet sitter på enorme områder som ligger brakk, etter at det ble slutt på lereuttaket ved Gretnes.
De andre aktørene bak planarbeidet er Smelteverket Eiendom som Stene Stål i dag står bak, Norsk Zinkvalseverk, Kåre Telle A/S, Hafslund og Nordman Solbergs Fabrikker.

Felles plan for elveområdet

I skisseplanen er det lagt opp til å se de attraktive arealene langs elven under ett.
Tomtene til Stene Stål, Norsk Zinkvalseverk og Nordman Solbergs Fabrikker henger nemlig mer eller mindre sammen. I skisseplanen som er ført i pennen av Cowi, er det valgt å satse på en kombinasjon av bolig, kontorer og forretningsvirksomhet i dette området. Videre heter det:
"Disse formålene utnytter tomtenes fine beliggenhet langs elva. Det forutsettes at området gradvis transformeres fra eksisterende bruk til de nye formålene, slik at arealene kan utnyttes som i dag frem til ny virksomhet blir etablert"
Arealene til Kåre Telle A/S og Hafslund ligger nærmest opptil E6. I skisseplanen er det derfor lagt opp til at kontorer, lager, servicevirksomhet og lettere industri vil passe best.

Store boligvisjoner

For Maxits enrome områder ved Gretnes tenkes det i retning av boligbygging og terrasseboliger. I den foreløpige planen fra Cowi er dette nærmere skissert:
"En utbygging med eneboliger eller konsentrert småhusbebyggelse oppe på det øvre platået vil kunne tilpasses eksisterende bomiljø i området. Det vesentlig for Maxit er at skråningen mellom det øvre og nedre partiet kan utnyttes tilterrasseboliger eller lignende. Området ligger i en vesthelling som vil gi boligene en attraktiv utsikt og gode solforhold. Bebyggelsen skal utformes slik at den bidrar positivt til å markere tettstedet Årum og samtidig ivaretar kvalitetene i landskapsrommet mot vest."

Veien kommer snart

Prosjektleder og samfunnskontakt hos Maxit, Heidi Kielland, forklarer at en ny Sundløkkavei snart vil komme på plass.
– Grunneierne er villige til å betale for en ny vei, som vil lede tungtrafikken vekk fra boligområdet, forklarer hun.
På spørsmål fra FB understreker hun at driften av blokkfabrikken til Maxit (Leca) ikke berøres av planene.
– Her har vi investert veldig mye for å utvikle fabrikken langsiktig. Samtidig ønsker vi å lage et bra boligområde ut av en del av arealet vårt etter at masseuttakene nå er avsluttet, sier Kielland.

Artikkeltags