Friluftshus på Storesand skulle koste 7,5 mill. – nå er prisen nesten doblet

VIL I GANG IGJEN: Det er slik arkitektene og Oslofjorden Friluftsråd ser for seg det nye friluftshuset på Storesand. Skisse: Enger/Nordin arkitektkontor

VIL I GANG IGJEN: Det er slik arkitektene og Oslofjorden Friluftsråd ser for seg det nye friluftshuset på Storesand. Skisse: Enger/Nordin arkitektkontor

Håpet var å få opp friluftshus på Storesand for 7,5 millioner kroner. Nå er rammen langt høyere og prosjektet mangler fortsatt 5,4 millioner kroner. Nå får de trolig litt hjelp på veien av fylkespolitikerne: 500.000 kroner.

DEL

12 millioner kroner er nå rammen for selve byggingen av friluftshuset som Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark og Hvaler kommune vil ha opp på Storesand. I tillegg blir det anslått at innredning av bygget vil komme på rundt 500.000 kroner, mens arbeider utenfor bygget vil komme på ytterligere 500.000 kroner. Altså en totalkostnad på 13 millioner kroner.

Det fremgår av søknaden om støtte som Oslofjorden Friluftsråd har sendt til Østfold fylkeskommune. Som Fredriksstad Blad nylig kunne fortelle, prøver nå friluftsrådet på nytt å realisere prosjektet som har vært planlagt i flere år etter at anbudskonkurransen i fjor høst måtte avlyses etter at det bare kom inn et tilbud.

– Vil vekk fra slitte bygg og begredelige doer

«Vi har kommet i mål med første milepæl, nemlig å legge vann- og avløp til plassen, blant annet med bidrag fra Regionalt Partnerskapsfond. Nå vil vi i mål med byggingen av friluftshuset», skriver prosjektleder Cathrine Restad-Hvalby i søknaden.

For to år siden kunne Oslofjorden Friluftsråd melde at de var bare én million kroner unna å nå målet på 7,5 millioner kroner. Nå er det samlet inn nesten 7,6 millioner kroner, men rammen er altså blitt høyere og prosjektet mangler fortsatt drøye 5,4 millioner kroner. Nå er Østfold fylkeskommune bedt om å bidra med 1,5 millioner kroner.

«Vi vil vekk fra slitte bygg og begredelige doer – men også mye mer! Hjelp oss å utvikle Storesand som formidlingsarena – en møteplass og innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark», er bønnen i søknaden.

TO BYGG: Slik ser modellen av det nye friluftshuset ut. Det største bygget skal blant annet romme kafé og kiosk. I tilbygget blir det toaletter, dusjer og lager. Skisse: Enger/Nordin og Rede arkitekter

TO BYGG: Slik ser modellen av det nye friluftshuset ut. Det største bygget skal blant annet romme kafé og kiosk. I tilbygget blir det toaletter, dusjer og lager. Skisse: Enger/Nordin og Rede arkitekter

Fylkesrådmannen mener at et slikt bygg vil kunne bli et signalbygg for friluftslivet både i Østfold og Norge, men har ingen anbefaling i saken. Dette fordi det ikke finnes midler til noe slikt på det ordinære budsjettet. Samtidig peker fylkesrådmannen på at fylkespolitikerne har 950.000 kroner på fylkestingets disposisjonspost til rådighet.

Vil gi 500.000

Den pengepotten foreslår fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) å bruke av for å støtte prosjektet med en halv million kroner. Argumentet hans er nettopp fylkesrådmannens påpekning av betydningen av et slikt tilbud.

Planen på Storesand er å rive den gamle bebyggelsen fra 80-tallet og bygge nytt friluftshus på 240 kvadratmeter. I tillegg til at bygget skal inneholde fasilitetene som er i dagens bygg – kafé/kiosk, toaletter og dusj – skal bygget brukes til formidling om nasjonalparken og friluftslivet.

Sparebankstiftelsen DNB var tidlig ute med å bevilge 2,5 millioner kroner til prosjektet, mens Miljødirektoratet og Ytre Hvaler Nasjonalpark har bidratt med drøye 1,5 millioner kroner hver. Hvaler kommune og Oslofjorden Friluftsråd har brukt 500.000 kroner hver på prosjektet, som også har fått 700.000 kroner i spillemidler.

30.477 kroner fra «folket»

Folkefinansieringen med spleiselag på nett som ble dratt i gang for noen år siden har imidlertid ikke bidratt med veldig store summer: Der var det kommet inn 30.477 kroner på tidspunktet søknaden til fylkeskommunen ble sendt.

Det fremgår av finansieringsplanen for friluftshuset at også Fredrikstad kommune nok kan vente seg en søknad om 500.000 kroner. I tillegg kommer trolig spillemiddelordningen, diverse stiftelser og Hvaler Lions til å få søknader. Det er ifølge finansieringsplanen meningen å sette i gang en ny Vipps-innsamlingskampanje i sommer.

  • Les også:

Saken avgjøres av fylkestinget 20. juni.

Artikkeltags