– Jeg kan bekrefte at i den forfatning de gamle fergeleiene er i dag så er det umulig å foreta kjøretøytransport i stort omfang over Løperen.
Dette sier skipper og eier av den gamle Hvaler-fergen, Peter Parmer, til Fredriksstad Blad.
Han vil gjerne ha frem at han ikke har henvendt seg til avisen i saken. Men svarer på våre spørsmål.

Fergen kan ikke frakte biler

Fergeleiet på Korshavn er stengt og innløpet er blokkert av en stor lekter. Det har ikke vært i bruk på 23 år.
Ifølge Parmer må det utbedringer til for at det skal kunne brukes av bilferger.
På Skipstadsand på vestsiden av Løperen er fergeleiet helt ødelagt til bruk av bilferger, ifølge Parmer.
Spesialrådgiver Odd Magne Ulvund i Hvaler kommune sier at Hvaler-fergen er listet opp som en ressurs i ulike krisetilfeller.
– Men det eksisterer ingen formell beredskapsavtale mellom fergeselskapet og kommunen, sier Parmer.

Uvurderlig i Godafoss-saken

Det gjorde det heller ikke da Godafoss-ulykken inntraff over Hvaler-tunnelen i februar 2011.
Da Godafoss gikk på grunn ytterst i Løperen var bruken av Hvaler-fergen helt avgjørende for å hindre en større katastrofe.
– Men det var ren frivillighet og et lokalt initiativ fra Hvaler brannvesen som lå bak, sier Parmer.
Fredag 24. februar ble Hvaler-tunnelen stengt i nesten fem timer på grunn av en trafikkulykke.

Kan bli brann i tunnelen

Det førte til lange køer og store forsinkelser. Men fem timer er en bagatell i forhold til hva som kan skje dersom en brann eller eksplosjon oppstår i tunnelen. Da kan det være mer snakk om uker enn timer.
På sommertid kan et sted mellom 5.000 og 10.000 mennesker befinne seg på østre øyene.
– Da har Hvaler kommune et stort problem, sier Parmer.
Han mener at det minimum burde være et straksopplegg for persontransport – slik at ikke trykket bygger seg opp i befolkningen.
– Jo, raskere man er i gang med persontransport over Løperen ved en langvarig stenging, jo færre problemer får beredskapsledelsen å hanskes med, sier Parmer.
Slik tilstanden er ved de to fergeleiene i Løperen i dag blir kjøretøytransport uansett et stort problem. – Men også her kan ting gjøres. Fergene trenger minimum to enkle skråleier for å få om bord kjøretøy, sier Parmer.
Han eier og driver Hvaler-fergen, Olava og Hollungen i trafikk på de østre øyene.
@Sitat.sign.nyh:Peter Parmer, skipper, Hvaler-selskapet