" Selvsagt hadde det vært det enkleste å si at det ikke nytter, at vi ikke har råd, at det beste er å gjøre ingenting fordi kommuneøkonomien er helt knekt. Argumentene for å sette seg på hendene er alltid mange. Men alle vet at det enkle ikke alltid er det beste. Man må så, for å kunne høste. Og nå er det på tide å så i denne byen. Det er en av grunnene til at vi i dag går ut med en klar anbefaling til både politikere, idrettsliv og ikke minst næringsliv:

Del på Facebook
Sammen, men bare sammen, kan dere få til et unikt idrettsanlegg som også kan være byens nye storstue og ikke minst en etterlengtet kultur- og konferansehall.
La oss begynne med dagens ishall, Stjernehallen. Det er ikke annet enn sørgelig å besøke det som en gang var et flott anlegg for en stolt skøytekultur i Fredrikstad og for hele Nedre Glomma-regionen. Men det var på 1970-tallet. I dag er slitasjen og forfallet så iøynefallende, at mange kvier seg for i det hele tatt gå inn dørene. Det er kaldt, mørkt, utrivelig – og hallen er så langt unna de kravene vi stiller til et idrettsanlegg i 2011, at det i grunn bare er å gjøre en ting: Glem hele Stjernehallen. Riv den.
Behovet for en ny og moderne ishall har vokst frem over mange år. En ishall med plass til mellom 3.000 og 4.000 mennesker – varm og moderne. Med sitteplasser og gode fasiliteter. Som helst med enkle grep også kan gjøres om brukes som en vanlig idrettshall – slik som Spektrum i Oslo. Da blir den også en hall for storkamper i håndball og innebandy. Og andre arrangementer.

Behovet er absolutt også tilstede for en litt mindre treningshall tilknyttet en ny isstorstue. Én isflate er nemlig ikke nok til å dekke behovet for en kommune med snart 75.000 innbyggere. Allerede i dag er Stjernehallen helt sprengt. Det kan ikke en by med stolte istradisjoner leve med. For behovet for istid er enormt. Og å bygge ekstra isflater koster ikke all verden: Maskinene som lager kulde er jo der. Derfor vil det vært helt naturlig å tenke seg en treningshall vegg i vegg med storstua.
Men ikke bare det: For når man først er i gang – og hvis man først skal tenke stort: Bygg enda en isflate som kan komme alle innbyggerne til gode: En utendørs kunstisflate.
Ja da. Selvsagt er et slikt anlegg i seg selv ren utopi. Det finnes det ikke penger til. Fredrikstad kommune er bankerott, og når hestene bites og skolebøkene knapt henger sammen, er det neppe en flott ishall de kommunale pengene først skal gå til. Men skrinlegg ikke planene av den grunn. Det er bare et argument for å tenke videre. Tenke nytt og annerledes.

Nylig klarte Arbeiderpartiet på fylkesnivå, sammen med kulturminister Anniken Huitfeldt å så godt som gravlegge et kulturbygg hele Fredrikstad og distriktet ville ha vokst på: Fylkesscenen på Værste. Med mindre Ap sentralt tar til vettet og begynner å gi litt tilbake til byen vår, tyder mye på at Fylkesscenen er død for en lang stund fremover.
Likevel består og vokser behovet for en storstue. Fredrikstad trenger en scene og en hall der kulturlivet og næringslivet kan ha konserter, oppsetninger, konferanser, messer og store samlinger. I dag har ikke byen vår et slikt samlingssted i sentrum. Og dette er en av de viktigste årsakene til at byen vår stadig taper for andre i kampen om hotellgjester, kurs og konferanser. Vi mangler nemlig det mest sentrale:
Et sted å samle mange mennesker. I sentrum.

Kommunen har ikke penger til å bygge noe slikt, i hvert fall ikke mye. Staten er gjerrig, men det er kanskje mulig å få ristet ut noen titalls tippemillioner. Dermed må et anlegg trolig finansieres i stor grad med penger fra næringslivet. Vi snakker om et anlegg til flere hundre millioner kroner. Og det vil være umulig å få reist dette anlegget uten å se for seg næringseiendom, eller mest sannsynlig et kjøpesenter, i førsteetasjen, som en sentral del av finansieringen.

Det er nå brikkene begynner å falle på plass: Bare innenfor det som er definert som sentrum, kan man bygge kjøpesenter over 3.000 kvadratmeter. Slik er kjøpesenterloven. Og de fleste områdene i det som i den nye sentrumsplanen skal kalles sentrum, er bebygd. Med ett unntak: Værste. I tillegg krever et slikt anlegg så store arealer, at man ikke kommer utenom Værste her heller. Med mindre det finnes andre kreative løsninger i sentrumskjernen. De finnes ikke per i dag, slik vi ser det.
Vi tror et nytt idretts-, kultur- og konferanseanlegg her vil være akkurat hva denne byen trenger. Det vil skape et nytt naturlig midtpunkt i Fredrikstad, det vil gi idretten, kulturen og næringslivet det de alle trenger: En scene å vise seg frem på. For byens innbyggere og for tilreisende.

Vi trenger det vi også, vi tilskuere og beboere i Fredrikstad: Vi ønsker også noe nytt, noe å glede oss til, noe å være stolte av. Vi trenger noe som viser vei inn i fremtiden, noe som kan bidra til vekst, opplevelser, optimisme og idrettsglede. Ikke anlegg som bare minner oss om fortiden.
Det finnes sikkert mange motargumenter. De får vi sikkert høre etter denne kommentarartikkelen. Vi kan selv nevne det vi mener er det sterkeste: At for mye vekst og dermed økomisk makt blir konsentrert på Værste-området.
Det er bare det at alternativet er så mye verre:
At vi ender opp med ingenting."

Hva mener du om ny storstue med flere isflater på Værste? Si din mening i kommentarfeltet under!