Grunneieren har bedt eieren av søppelet om å rydde opp

Søppelhaugen i Strandbråten kan være historie. Grunneieren har gitt eieren av søppelet under presenningen beskjed om å rydde opp. Grunneierens tålmodighet er over.