Lasse (23) er med på å utvikle Københavns nye, kunstige øyer

I seks uker i sommer er Lasse Simonsen fra Fredrikstad med på å utvikle et av Nord-Europas største byutviklingsprosjekter.