Hedda (16), Nora (17) og de andre Glemmen-elevene piffer opp sykehjemmet

I forbindelse med prosjektet Livsglede for eldre, besøkte elevene fra linja for Helse- og oppvekst på Glemmen videregående, de eldre på Solliheimen sykehjem.