Det var søndag at tollerne på Svinesund stanset en norsk varebil som kom kjørende over grensa på Svinesund. I bilen ble det funnet totalt 732 kilo kjøttvarer av kylling, okse og lam.

Kjøttet hevdet nordmannen at han hadde handlet inn til et bryllup.

Varene ble beslaglagt og mannen kan vente seg et forelegg fra politiet. Mannen er også tatt for lignende forhold tidligere.

Også fredag ble det gjort et større kjøttbeslag på grensa, denne gangen i en passasjerbuss. Totalt fant tollbetjentene rundt 250 kilo kjøttvarer. En passasjer, som også er tatt for lignende forhold to ganger tidligere, innrømmet etter hvert at varene var hans.

Helgens siste beslag ble gjort på Svinesund på lørdag da tollerne stanset en polsk fører i en tyskregistrert bil. Inne i bilen ble det funnet 400 sigaretter, fem liter brennevin og 60 liter øl.