Fredrikstad-skole og en barnehage har hatt utbrudd av skabb

Sagabakken skole samt Torsnes barnehage har hatt tilfeller av skabb nylig. De har alle fulgt rådene de har fått fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet.