Pasientene som har vært 14 dager i Thailand har til felles at de har diagnose som går på kroniske smerter. Både Brask og pasientene ser for seg å gjenta suksessen, selv om pasientene må dekke alt fra egen lomme.

Spesielt engasjement

Brask sier at han er spesielt engasjert i problematikken rundt kroniske smertetilstander.
- Vi vet at mange slike pasienter drar til Syden, og føler seg langt bedre. Til dels er de helt friske under slike ferieopphold, forteller Brask. Han resonnerte videre rundt dette, og endte altså opp med Thailand-prosjektet. Thailand ble valgt fordi landet har forutsigbare temperaturer både i sjøen og på land.
- Det som skjer i de varme landene er at en del av spenningen kommer ut av kroppen. Smertepunktene blir mer tilgjengelige. Det er derfor lettere å behandle pasientene et sted som i Thailand, og vi oppnår varige resultater, sier Brask.

Måtte betale alt selv

Han forteller at også det offentlige har begynt å tenke mer i retning av behandlingsopplegg i Syden, men da for andre pasientgrupper og andre diagnoser, som for eksempel revmatikere. Men de fem pasientene med kronisk smerte som har reist til Thailand, har altså måttet dekke alt selv. På en annen side legger de ikke skjul på at behandlingsreisen ble kombinert med feriereise hvor de tok med familiene sine.
- Jeg skal nå undersøke om det er mulig å få noe finansieringshjelp neste gang en slik gruppe skal av sted. Jeg vil ta opp problemstillingen med fylkeslegen og sjekke om det kan være noen legater som dekker slik, sier Brask. En annen mulighet som skal undersøkes er skattefradrag, og han vil ta en prat med trygdekontoret.

Bedre livskvalitet

Jostein Ørebech er en av pasientene som kan fortelle om bedre livskvalitet og mer overskudd etter behandlingsopplegget i Thailand. Foruten Brasks opplegg ble det leid inn lokalt massasjepersonell kombinert med at det ble tilbrakt mye tid i vannet.
- Nå kan jeg bevege nakken uten å bruke så mye krefter, og jeg har mye mindre smerte. Det er nesten som å ha fått servostyring, ler Jostein Ørebech. Flere av de andre pasientene understreker også at det ble mer resultater av behandlingen i Thailand enn her hjemme, og de underskriver mer enn gjerne på at dette har god effekt.