FB skrev tirsdag om Rød Ungdoms initiativ til "sørgetog" i dag, torsdag, som markering mot Frps fortsett om å selge Fredrikstad kino. Ungdomsorganisasjonen, som hører til på ytterste venstresiden i norsk politikk, tror ikke på forsikringene om at privatisering av kinoen er uaktuelt for dagens flertallskonstellasjonen i bystyret.
– Vi frykter at forslaget om å selge kinoen dukker opp igjen, uttalte Tele Nilsen i Rød Ungdom til FB.

– Samlet venstreside

LO er også bekymret for et eventuelt kinosalg, og oppfordre medlemmene til å gå i demonstrasjonstoget fra St. Croix-huset til Fredrikstad kino.
LO stiller med egne plakater, og leder Tore Leif Gundersen skal holde appell:
– Jeg kommer til å si at ungdommens initiativ er veldig bra, men at uttrykksformen (Nilsen & co. skal kle seg i sort og bære en likkiste, red.anm.) får stå for deres regning.
– Jeg kommer også til å si at det er flott at venstresiden, fagbevegelsen og folk flest kan samle seg i forhold til det som skjer i kulturpolitikken i Fredrikstad, sier LO-lederen.

Ikke nært forestående

Men noe salg av kino er ikke nært forestående. Det har Tore Leif Gundersen klarlagt:
– Som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet har jeg vært i kontakt med kultur- og næringssjef Dag Willien Eriksen, opplyser Gundersen, og konkluderer:
– Det foreligger overhodet ingen bestillinger om å utrede eventuell privatisering av Fredrikstad kino.
Han er likevel ikke beroliget:
– Både i Frps partiprogram og i uttalelsene fra utvalgsleder Anita Vik ser man for seg fremtidig privatisering av kinoen, sier LO-lederen.
– Høyre har heller ikke markert tydelig avstand til ideen om å selge kinoen, tilføyer han.

– Opinionen er imot

Fagforbundet organiserer en stor del av de kommuneansatte, deriblant ansatte i 30 årsverk fordelt på St. Croix-huset, Blå Grotte og Fredrikstad kino.
Som hovedtillitsvalgt og LO-leder bekymrer Tore Leif Gundersen seg for både medlemmenes arbeidsplasser og det fremtidige kulturtilbudet i Fredrikstad, hvis kommunale, skattefinansierte institusjoner kommer på private hender.
– Jeg er veldig glad for det brede engasjementet for å beholde kinoen i kommunens eie. Opinionen er for at kultur fortsatt skal være folkelig, og at det ikke er markedskreftene som skal skape det, sier Gundersen.