Slutt for Saga Line

Alle seilinger mellom Moss og Skagen er stanset med umiddelbar virkning.

Alle seilinger mellom Moss og Skagen er stanset med umiddelbar virkning.

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

I går morges ble rederiet Saga Line begjært konkurs. 93 ansatte står uten jobb, mens Norges Handikapforbund, kan ha tapt hele 60 millioner kroner.

DEL

Samtlige avganger med «Sagafjord» mellom Moss og Skagen er innstilt som følge av konkursen.
– Dessverre er det kroken på døren, sier markedssjef Pål Nielsen, og henviser til Saga Lines styre for ytterligere kommentarer.
– Grunnen til oppgjørsbegjæringen er enkel: Selskapet trengte mer kapital for å komme seg gjennom vintersesongen. Vi lyktes ikke å skaffe de midlene vi trengte, og da hovedaksjonæren, Norges Handikapforbund sa nei til å bidra med mer penger, var det slutt, sier Bjørn Skatvedt, styremedlem i Saga Line.
Han legger ikke skjul på at det var den lange investeringsperioden som til slutt knekte ryggen til rederiet.
– Veldig mye av kapitalen ble brukt før vi i det hele tatt kom i gang med å seile. Jeg vil nok si at dette er hovedgrunnen, sier Bjørn Skatvedt.

Store krav

Bobestyrer, advokat Richard Bromander, brukte gårsdagen til å skaffe seg en oversikt over Saga Lines eiendeler, hvilke aktiva som er om bord i båten, samt gjeldsmassen. Det er betydelige panteheftelser i skipet.
– Norges Handikapforbund har tinglyst obligasjoner på 25,5 millioner. De har også pant i driftsløsøre for 3 millioner kroner, og for meg ser det ut som om handikapforbundet har krav på cirka 31 millioner kroner, sier Bromander.
Ifølge Saga Lines driftsregnskapet (pr. 31. august) er 60,5 millioner kroner ført som eiendeler, mens summen av gjeld er i overkant av 69 millioner kroner.
Når boet skal gjøres opp har handikapforbundet førsteprioritet med et krav på ti millioner kroner.
Deretter kommer bedragerisiktede Sharok Ezazi med et dokumentert krav på fem millioner kroner.
– Men denne summer er ikke effektiv, sier bostyrer Bromander.
Krambua Drift har krav på 2,46 millioner kroner, mens handikapforbunds obligasjoner venter deretter.
– Har det vært henvendelser fra interessenter som ønsker å overta skipet eller forbindelsen?
– Ikke etter oppbudsbegjæringen. Men Saga Line har arbeidet med nye investorer, og det har også vært interessenter som så på mulighetene for å overta skipet. Men styret i Saga Line har vurdert det slik at tiden var i ferd med å renne ut, og at det ikke var forsvarlig å fortsette driften ettersom dette ville være på kreditorenes regning, forteller Bromander.
Han legger til: – Det haster med å få tatt en avgjørelse med hva som skal skje med skipet. Utgiftene bare løper så lenge «Sagafjord» ligger til kai i Moss. Blant annet må det jo være vedlikeholdsmannskap om bord, sier Bromander. Som skal bruke helgen til å sette seg mer inn i saken.

Artikkeltags