Slik jobber de

Artikkelen er over 9 år gammel

Barnevernet kan bruke tre måneder på å undersøke en sak.

DEL

Noen sender en bekymringsmelding til barnevernet.

Det vurderes om den skal henlegges eller undersøkes.

Skal saken undersøkes, kan det likevel senere føre til henleggelse. Barnevernet har tre måneder på seg til å vurdere om det skal settes i verk tiltak eller ikke.

Hjelpetiltak kan være foreldreveiledning, støttekontakt, avlastning, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, voksenpsykiatri, Moringen (tilbud for mor og barn), rusavveningsprogrammer.

Vurderer barnevernet tilfellet så alvorlig at barnet må flyttes ut av hjemmet, skrives en sak til fylkesnemnda og/eller retten.

Saken avgjøres av fylkesnemnda; hvorvidt barnet bør i fosterhjem, institusjon eller i et privat nettverk (bo hos annen nær familie).

Artikkeltags