Fredrikstad sentrum skal få flere nye skoler: Aktuelle tomter på Cicignon, FMV Vest, NTP og dagens Frederik II

Hvis 60 prosent av boligbyggingen skal skje i sentrum, trenger Fredrikstad flere nye skoler. Nå foreslår planleggerne å bygge ny ungdomsskole på Cicignon og holde av tomt for barne- og ungdomsskoler på FMV og NTP.