Sju Fredrikstad-skoler er smekk fulle – og nå kan det bli enda flere elever

Manstad, Begby og Cicignon er blant barneskolene som ser ut til å få høyest vekst i elevtallet det neste tiåret. De er fulle allerede – men det finnes ingen konkrete planer om utbygging.