Fredrikstad spanderer «lite» på skoleelevene – havner på 385. plass nasjonalt

Av

Av alle de 423 kommunene i Norge, er Fredrikstad helt nede som nummer 385 når det kommer til «kroner brukt på undervisning per elev».