Onsdag neste uke skal saken opp i oppvekstutvalget.

Det er allerede vedtatt i bystyret at oppsigelsestiden skal endres fra tre måneder til en, men det er politikerne i utvalget som må foreta den formelle endringen av vedtektene.

For å sikre inntektene til skolefritidsordningen (SFO) ble det for noen år siden bestemt at oppsigelsestiden skulle være på tre måneder. Det har endel foreldre reagert på.

Reaksjonene fører nå altså til at det er bare én måned som skal gjelde dersom man ønsker å si opp plassen eller redusere plassalternativet man har.