– Noen sier de hater det, andre synes det er deilig, sier elevrådsleder Ann-Christin Olsen (15).

– Personlig mener jeg det er bedre at vi snakker sammen enn at vi står med hver vår telefon. Det er jo umulig å prate når alle har hodet i mobilen.

Fare for digital mobbing

Det er nesten tre år siden ledelsen ved Borge ungdomsskole begynte å vurdere mobilfri skole.

Lite sosial kontakt mellom elevene og faren for digital mobbing var hovedargumentene som daværende rektor Tone Amundsen trakk frem.

I høst tok foresatte opp saken igjen gjennom foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). At friminuttene var kjedelige fordi alle hang over mobilene, var ett av innspillene.

For skolens del var det også viktig å gi elevene skjermfri tid fordi de bruker nettbrett i hver time. Elevene er kommunens første som har hver sin digitale enhet, Borge er en såkalt IKT-skole.

– Da vi hadde en runde om mobilfri med lærerne, var et overveldende flertall positive, forteller rektor Morten Granholt.

– De ønsket mobilfri skole fordi de ser utfordringene med digital mobbing og bilder som spres. Det er en del slike saker som havner hos lærerne. Episodene skjer ikke nødvendigvis på skolen, men elevene tar det med inn i skolehverdagen.

Ikke bare bra

Etter møter og diskusjoner med foreldrene og elevrådet ble det bestemt å innføre en forsøksordning med mobilfri skole fra 22. januar.

Elevene oppfordres til å la mobilen ligge hjemme. De kan ta den med, men da låses den inn i skapet når skolen starter klokken 8.30 og må ligge der helt til det ringer ut etter siste time 14.15.

– Mobilen er en stor del av hverdagen, så det er litt rart å legge den bort i seks timer, sier Ann-Christin.

Rektor Granholt synes mobilfri skole er et spennende prosjekt og håper det vil gi bedre relasjoner mellom elevene og mellom elevene og lærerne.

Han erkjenner imidlertid at det ikke er helt uproblematisk å ta mobilen fra elevene.

– For noen ungdommer er sosialt samvær vanskelig. Mobilen skaper en trygghet for dem, den blir en flukt. Mange sier også at de slapper av når de holder på med telefonen. Og noen trenger tett kontakt med hjemmet i løpet av dagen. I slike tilfeller utøver vi skjønn, påpeker han.

– Vi skal nå tilby elevene noe annet, vi må ha andre aktiviteter. Etter fire dager med mobilfri raser det inn forslag, smiler Granholt fornøyd.

Flere mobilfrie skoler

Åpen gymsal, et rom for å gjøre lekser, stillerom, brettspill og film er noe av det elevene foreslår. Borge ungdomsskole har fra før sjakk og bordtennis.

Ved ett av sjakkbordene sitter en gjeng fra 9. og 10. klasse. De gir sterkt uttrykk for at de ikke liker mobilforbudet og begrunner det med at det er mindre å gjøre mellom timene.

 

– Elevene skal få blåse ut og si hva de mener om dette. Jeg har gått rundt i gangene hele denne uken for å høre meningene deres, sier Morten Granholt.

– Da har jeg også sett at flere sitter og spiller kort. Og de snakker mer sammen, før var det mer stille her. Håpet er at vi får et bedre skolemiljø med denne ordningen.

Praksisen på de andre ungdomsskolene i Fredrikstad varierer. Children's International School (CIS), Begby, Steinerskolen og Vestbygda er blant dem som har lagt seg på samme linje som Borge (se fakta).

– Skolene våre har vært mobilfrie siden oppstarten i 2012. Elevene må faktisk se hverandre fysisk og prate sammen i friminuttene. Jeg tror vi slipper en del problemer ved å være mobilfri, sier Lise Holman på CIS.

Fakta

Slik er praksisen på de andre ungdomsskolene i kommunen, kopiert fra reglementet på deres hjemmesider eller info fra rektorer:

Begby

Mobilfri, også i pausene mellom skoletimen. Mobiltelefon kan bare brukes etter avtale med en voksen.

Children's international school:

Mobilfri, elevene leverer telefonene på morgenen og får dem tilbake på ettermiddagen.

Cicignon

Bruk av mobil er ikke tillatt i undervisningstiden. Mobilen skal ligge avslått i låsbart skap, på de trinn hvor elevene har det og i sekken til elever på småskoletrinnet.

Gressvik

Mobiltelefoner skal være avslått i undervisningstiden og skal ikke ligge fremme.

Gudeberg

Mobilfrie undervisningstimer, men ikke friminutt. Elevene leverer mobilen inn til «mobilhotell» når timen starter.

Haugeåsen

Mobiltelefoner skal ikke benyttes i undervisningen.

Kråkerøy

Bruk av private IKT-hjelpemidler (datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner) kan i skoletiden brukes kun etter tillatelse av lærer og til skolerelaterte oppgaver.

Kvernhuset

Ordensreglementet har ikke noe spesifikt om mobil, utover at telefon/kamera ikke er tillatt i gymnastikkanlegget. FB har tidligere omtalt at skolen har mobilfri sone i kantinen.

Steinerskolen

Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon eller elektronisk utstyr i skoletiden.

Vestbygda

Bruk av mobiltelefon aksepteres ikke. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon inne i skolebygget eller ute i skolegården.

I det generelle ordensreglementet for grunnskolen i kommunen står det følgende:

«Bruk av mobile bærbare enheter som f.eks. smart-telefoner, nettbrett og bærbare PC-er i undervisningstiden er kun tillatt etter godkjenning av lærer.»