Ann-Heidi (60) går fra en rektorjobb til en annen: – Det var nå eller aldri

Etter sju år som rektor på Rekustad tar Ann-Heidi Jensen over som rektor på Lunde.