Krise i kommunen: Klarer ikke å ansette helsesøstre

Rektoren på Kråkerøy ungdomsskole fortviler over å ikke ha helsesøster. Kommunen mangler sju årsverk i skolehelsetjenesten.