Kommunen vil drive dagsenter for eldre på den nye superskolen

Det er ikke bare nesten 1.400 elever som er tiltenkt plass på nye Frederik II på Værste. Går alt etter planen, vil også 20-25 eldre få nytt dagsenter der – som elevene skal involveres i.