Kontrollutvalgets leder forlanger forklaring om skolebrakker

Trangt I: Arbeidstilsynets hovedregel om at personalgarderobe skal være atskilt for å blant annet gi mulighet for klesskifte uten innsyn, overholdes ikke i Trosvik barnehages paviljong. Her er kontorarbeidsplasser i garderoben. Rommet er for åtte ansatte.

Trangt I: Arbeidstilsynets hovedregel om at personalgarderobe skal være atskilt for å blant annet gi mulighet for klesskifte uten innsyn, overholdes ikke i Trosvik barnehages paviljong. Her er kontorarbeidsplasser i garderoben. Rommet er for åtte ansatte. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kontrollutvalgsleder Rune Grundekjøn vil ha en forklaring på hvorfor mange hundre barn og lærere daglig er i skole- og barnehagebrakker som i årevis har stått uten godkjenning fra Arbeidstilsynet.

DEL

Høyre-politikeren har bedt administrasjonen redegjøre for saken når kontrollutvalget møtes i neste uke. Bakgrunnen for at han ber om orienteringen er FBs ferske artikkel om at 15 brakker som er i daglig bruk ikke er godkjente.

Én godkjenning utløp i 2012, flere i 2013 og én i 2015, ifølge artikkelen. Brakkene er fordelt på fem skoler og en barnehage.

Arbeidstilsynet har sagt at kommunen bør få bedre rutiner for å søke om samtykke i rett tid. Det sa kommunen seg enig i.

Ble meldt inn i 2013 – uløst etter fire år

Den manglende godkjenningen av brakkene ble oppdaget internt og meldt som avvik at to byggforvaltere allerede høsten 2013. Da kommunerevisjonen våren 2015 la frem en omfattende revisjonsrapport fra teknisk drift, ble dette påpekt.

ØNSKER SVAR: Rune Grundekjøn (H) ønsker å vite mer om de manglende godkjenningene.

ØNSKER SVAR: Rune Grundekjøn (H) ønsker å vite mer om de manglende godkjenningene.

De fikk opplyst at kommunen da jobbet med et prosjekt med å få brakkene godkjent. Enda to år senere er altså problemet der fortsatt.

Store problemer med inneklima

På Borge barneskole er det ifølge Arbeidstilsynet flere forhold innen klima og ventilasjon, råte, vannlekkasje, kalde gulv, behov for å tette innganger for gnagere/mus.

Ikke tilfredsstillende inneklima og ventilasjon er gjennomgående for nesten samtlige paviljonger på de aktuelle skolene.

På Lunde trekkes det i tillegg frem lekkasje fra toaletter, hull i tak, overvann ved regn og usikre rømningsveier.

Ønsker færrest mulig paviljonger

Kommunen er også sent ute med å søke på nytt etter at avslag ble gitt. Vi fikk inntrykk av at de raskt ville sende en ny orientering om tiltak og planer, men nå synes vi at det drøyer, sa Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet til FB.

– De krever nå at vi søker om permanent godkjenning, og vi gjør vårt beste for å bygge ut slik at paviljongene i kommunen blir så få som mulig. Det har uansett vært en læring i dette for oss, så vi kommer neppe i denne situasjonen igjen, sa overingeniør Erik Ramberg i teknisk drift til FB.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.