Fylkesmannen negativ til brygge i Mølskroken, men grunneieren gir ikke opp

Jørn Tore Måleng har søkt om dispensasjon for en flytebrygge i Mølskroken ved Feriehjemmet i Skjeberg. Fylkesmannen er sterkt negativ til søknaden, men Måleng har fortsatt håp om å få det godkjent.