Ankret opp husbåten i naturreservat

Da eieren av husbåten ankret opp i Skjebergkilen naturreservat tok det ikke mange dagene før både Statens naturoppsyn og Fylkesmannen reagerte.