Skilsmisse utgjør nesten halvparten av sakene

Økning: Barnevernet i Fredrikstad, her ved Anne-Beth Brekke Tvedt og Therese Eddie, opplever økt pågang av skilsmissesaker.

Økning: Barnevernet i Fredrikstad, her ved Anne-Beth Brekke Tvedt og Therese Eddie, opplever økt pågang av skilsmissesaker.

Artikkelen er over 5 år gammel

Mens ungdom tidligere kom til barnevernet på grunn av rus, er det nå skilsmisseproblematikk som dominerer.

DEL

For av de 76 sakene som ungdomsavdelingen i barnevernstjenesten har på bordet for øyeblikket, handler 33 om skilsmisseproblematikk. Det er 44 prosent.

– Det er voldsomt, fastslår Therese Eddie, leder av ungdomsavdelingen.

Les også: - Det gjør så vondt at barna vil dø

– Endringen i type saker er påfallende. Før var det rus, kriminalitet og atferdsproblematikk som ungdommer slet med. Nå er det saker med barn av skilte foreldre som øker. Dette er en ny problemstilling.

Barnevernet har i lang tid jobbet med de helt alvorligste tilfellene av skilsmissesaker, der foreldrene er i så dyp konflikt at omsorgsovertagelse i ytterste konsekvens må til. Disse sakene har imidlertid ikke vært mange i årenes løp.

– Det er først nå, de siste par årene at vi ser denne massen med barn som er nokså dårlig fungerende som følge av foreldrekonflikten, sier Lillunn Lunga fra barnevernstjenestens tiltaksavdeling for barn. De ansatte i barnevernet er imidlertid usikre på hvorfor denne økningen kommer nå.

– Disse barna hadde det nok vondt før også, sier barnevernsleder Brekke Tvedt.

– Men det er et annet samfunnsfokus på barn nå, man ser dem på en annen måte. Barnevernet har nok i større grad tidligere henlagt slike meldinger, fordi det var familievernkontorets oppgave. Nå har vi nye retningslinjer, om at noe av dette er omsorgssvikt og dermed barnevernssaker.

Artikkeltags