Skatteboom gir uventede millioninntekter til kommunen

Fredrikstad kommune ser ut til å få nesten 55 millioner kroner mer i skatteinntekter enn budsjettert i år.