Skatteoppgaver flyttes fra kommunen til staten 1. juni: Fredrikstad kan miste 22 arbeidsplasser hos kemneren

Finansminister Siv Jensen vil samle skatteinnkrevingen i færre kontorer, og la staten overta kommunale oppgaver. Forslaget i statsbudsjettet betyr at Fredrikstad mister 22 arbeidsplasser. Noen flyttes til Grålum, men ikke alle.