Millionregningen kommer raskt

GRUNDIG VURDERING: Kommunalsjef Atle Holten under bystyremøtet i fjor da politikerne behandlet Skatt Østs varsel om å betale 17,5 millioner pluss renter. Nå vil de ta en grundig gjennomgang før man bestemmer seg for om kommunen skal klage på vedtaket.

GRUNDIG VURDERING: Kommunalsjef Atle Holten under bystyremøtet i fjor da politikerne behandlet Skatt Østs varsel om å betale 17,5 millioner pluss renter. Nå vil de ta en grundig gjennomgang før man bestemmer seg for om kommunen skal klage på vedtaket. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I løpet av drøyt to uker må Fredrikstad kommune betale første del av 17,4 millionerskravet fra Skatt Øst i den såkalte anleggsbidragssaken. I oktober må tilleggsavgiften betales – dersom kommunen ikke klager på vedtaket.

DEL

Slik Fredriksstad Blad kunne fortelle tirsdag, har Skatt Øst nå endelig vedtatt at Fredrikstad kommune må tilbakebetale 17.348.460 kroner som følge av feil bruk av anleggsbidragsmodellen. 15. september er betalingsfristen Skatt Øst har satt for å betale den første regningen i momssaken. Kommunen må nå ta stilling til om de skal klage på vedtaket. Hvis ikke, er det endelig. Ordfører Jon-Ivar Nygård har tidligere fortalt at det er satt av penger på fond til å dekke regningen.

Endelig vedtak 19. oktober

På spørsmål om kommunen vil klage eller ikke, skriver rådmann Ole Petter Finess til FB:

– Vi vil nå gå grundig gjennom vedtaket før vi fremmer en sak til bystyret om en eventuell klage. Endelig vedtak i saken skjer i møtet den 19. oktober.

Kommunalsjef Atle Holten i teknisk drift utdyper:

– Når vedtaket nå er kommet, vil vi lese det grundig og gjøre en vurdering av om vi skal påklage det, sier han.

Ble ikke hørt

Advokat Rune Eriksen har på vegne av kommunen argumentert med at det ikke har vært noen intensjon om å få fradrag man ikke har krav på. Han har ment at kommunen ikke skal straffes fordi den uansett kunne ha fått sluppet moms etter en annen modell, den såkalte justeringsmodellen. Det avviser Skatt Øst og skriver at man må vurderes etter det man faktisk har gjort, og ikke hva man kunne ha gjort.

– Jeg ser at Skatt Øst er tydelige på det. De har vurdert oss etter anleggsbidragsmodellen, sier kommunalsjef Holten.

Varsler fikk rett om alle alarmerende signaler

Da kommunen skulle ta i bruk anleggsbidragsmodellen var formålet ifølge bystyrevedtaket å stimulere til vekst gjennom at utbyggerne kunne bruke kommunens rett til fradrag av moms. Konsekvensen av det er at utbyggingen blir billigere for de private utbyggerne. Kommunen skulle ikke ha noen økonomisk risiko.

Dette var noe av det varsleren som først tok opp saken internt, reagerte på. Da de enkelte prosjektene skulle behandles av politikerne mente hun at de ikke fikk opplysninger om at kommunen faktisk på tok seg en økonomisk risiko. Uten risiko kan man ikke bruke modellen, var hennes oppfatning.

Ifølge vedtaket fra Skatt Øst må kommunen være reell byggherre – med den økonomiske risiko det innebærer, og det store ansvaret det medfører innenfor blant annet helse, miljø og sikkerhet. Om anleggsbidragsmodellen skal brukes kommer også lov om offentlige anskaffelser inn – og oppdrag skal konkurranseutsettes.

Alt dette pekte varsleren på da hun sa fra til sine ledere om at måten man gjorde det på, etter hennes syn ikke kunne være i tråd med regelverket.

 – Enda større grunn til å undersøke

Advokat Rune Eriksen, som har ført kommunens tilsvar i pennen, skrev blant annet:

– Ansatte i RTD (regulering og teknisk drift, red.anm.) kan ikke tillegges en avgiftskompetanse som innebærer at de hele tiden visste når man var innenfor og utenfor det som var holdbart.

– Kommunen oppfatter selv at anleggsbidragsmodellen er kompleks. Det er da enda større grunn til å få avklart vilkårene for fradragsretten, skriver Skatt Øst til dette.

Nettopp undersøkelsesplikten er streng – man plikter å sette seg inn i de reglene som gjelder. Det å la være å undersøke er i seg selv uaktsomt, fastslår Skatt Øst.

Eriksen har også kritisert Skatt Øst for ikke å vektlegge en avgjørelse hvor Røyken kommune fikk endret en avgjørelse, og har ment at dette er en sak som trekker i Fredrikstad kommunes favør. Også dette avvisert myndighetene nok en gang.

Vil forsøke å få tilbake penger

Rune Eriksen har bistått kommunen både med arbeidet med selve tilsvarene til skattemyndighetene og å se på muligheten for å få tilbake noe av momsen ved nå i ettertid å kreve penger tilbake etter en annen modell – den såkalte justeringsretten.

Hvor mye penger det i så fall vil være snakk om, er ikke klart. Skatt Øst skriver at kommunen må sende inn dokumentasjon dersom de ønsker å kreve justeringsrett for noen av prosjektene.

Atle Holten bekrefter at når saken er endelig avgjort ut fra hva som har skjedd med anleggsbidragsmodellen, vil de jobbe med å få tilbake penger etter justeringsretten.

– Hvor mange av de ti prosjektene kan det være aktuelt å kreve penger for?

– Det er naturlig å gjennomgå alle ti prosjektene, sier Holten.

Det endelige varselet fra Skatt Øst er om lag 100.000 kroner lavere enn varselet som ble sendt i fjor. Regningen fra skattejuristen er så langt på omlag 260.000 kroner.

Artikkeltags