Seut-utbyggerne krever åtte millioner fra Statens vegvesen etter veiforsinkelsene

Utbyggerne bak boligblokk-prosjektet Seut Brygge krever nå mer enn åtte millioner kroner fra Staten etter forsinkelsene på arbeidet med den nye veistrekningen Simo-Ørebekk.