På Seppoveien ned mot Solli fikk seks bilførere forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet i 50-sonen på setdet var 69 km/t. Én av bilførerne ble i tillegg anmeldt på grunn av stor prikkbelastning i førerkortet. Dessuten fikk én bot for manglende bruk av bilbelte.