Derfor skjer det ting i de gamle Sports Outlet-lokalene nå

Det kommer ikke nye leietakere inn i de gamle Sports Outlet-lokalene i Farmannsgate 2 med det første. Eiendomsselskapet har nemlig bruk for lokalene selv.