Ved inngangsdøra til puben RB i St. Maries gate 39 har innehaveren hengt opp en lapp hvor det står følgende:

«Garantert halal fritt – vi serverer alkohol og pølser med svinekjøtt».

SA har forgjeves forsøkt å få en kommentar fra Bjørn Gåsvatn som eier puben, som for øvrig holder til i de samme lokalene som Jelsness-Larsen i mange år solgte klær.

Nærmeste nabo til puben er den somaliske moskeen i Sarpsborg.

– Forstår ikke motivet

Shoaib Sultan, rådgiver ved Antirasistisk Senter, undrer seg over hvorfor innehaveren henger opp en slik lapp.

– Det er jo klart at det selges alkohol i en pub. Spørsmålet er da hvorfor han føler han må skrive det på en lapp. Det er for øvrig ikke noe som heter «halal-fritt», halal er ikke en ingrediens, sier Sultan til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Hadde dette vært en kiosk hvor man solgte svinekjøtt og folk stadig kom bort og spurte om halal, skulle jeg forstått at man hadde et behov for å informere, for eksempel ved å henge opp en lapp. Men det er jo ikke tilfelle i denne saken.

– Kanskje en provokasjon?

Fordi Shoaib Sultan ikke kjenner historien bak lappen, synes han det er vanskelig å uttale seg bombastisk.

– Men jeg kan jo få et inntrykk av at dette først og fremst er en provokasjon. Eller kanskje har det noe med klientellet på denne puben å gjøre? Kanskje er det en undertone i budskapet som de besøkende morer seg med, sier han til SA.

– Det kan jo spekuleres i om det egentlig er ment som et signal på hvem man ikke vil ha som kunder, først og fremst.

Rådgiveren ved Antirasistisk Senter har hørt om lignende tilfeller før.

– Men det har bare vært rykter om at det skal ha skjedd. Det er første gang jeg får bekreftet at en pubeier virkelig har hengt opp en slik lapp, sier han.

– Trist og bekymringsfullt

Tone Faale, SLT-koordinator i Sarpsborg kommune, synes det er trist at en pubeier henger opp en slik lapp.

– Vi arbeider for å være en inkluderende og trygg by. I Sarpsborg skal alle føle seg velkomne, og ingen skal føle seg diskriminert i åpne og offentlige rom, sier Faale til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Det er også viktig med et næringsliv som er inkluderende i en by hvor innbyggerne skal trives og føle seg trygge. Jeg synes det er bekymringsfullt at vi skal oppleve dette i nærmiljøet vårt.

Kan miste bevillingen

– Alkoholloven åpner for at bevillinger kan inndras fra skjenkesteder hvor det skjer gjentatte diskrimineringer, sier Kathinka Messel som er rådgiver for skjenkebevillinger i Sarpsborg kommune.

Hun påpeker at Sarpsborg kommune kommer til å se nærmere på denne saken.

Skjenkelovgivingen

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)
 

§ 1-8.Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.

En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 186.

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser.

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet gir forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd.

Statlige skjenkebevillinger kan når som helst inndras av departementet, selv om vilkårene etter første ledd ikke foreligger.

§ 9-2.Reklame for alkoholholdig drikk.

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.

Lovdata.no