Skal utrede gratis busskort til alle ungdommer i videregående skole i Viken

Politikere fra alle fylkene i den kommende nye Viken fylkeskommune, har vedtatt at de vil undersøke mulighetene for gratis busskort til alle ungdommer i den videregående skole.