Vil legge forsøk med førerløse busser på is iallfall til 2020

BLIR NEPPE TESTET UT PÅ EN STUND: Slik så det ut da Sarpsborg-folk fikk teste ut selvkjørende buss i fjor høst. Men det blir en stund til de kan bli testet ut på alvor i Fredrikstad og Sarpsborg, dersom administrasjonen i fylkeskommunen får det som den vil.

BLIR NEPPE TESTET UT PÅ EN STUND: Slik så det ut da Sarpsborg-folk fikk teste ut selvkjørende buss i fjor høst. Men det blir en stund til de kan bli testet ut på alvor i Fredrikstad og Sarpsborg, dersom administrasjonen i fylkeskommunen får det som den vil. Foto:

Det blir neppe noen utprøving av førerløse busser mellom bussterminalen og jernbanestasjonen med det aller første, iallfall ikke dersom styringsgruppa for bypakka følger anbefalingen fra administrasjonen.

DEL

Den går for sakte til å være mer effektiv enn vanlig buss.

Det finnes ikke penger til noe slikt nå.

Fylkeskommunen har neppe kapasitet nå.

I tillegg kan det dukke opp risikofylte situasjoner. Fagfolk mener blant annet at et slikt prosjekt må drøye til neste år i påvente av bedre vikepliktsteknologi på slike busser.

Ikke satt av penger

Det er essensen i saksfremlegget styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma får på bordet denne uken. Saksbehandler anbefaler ikke oppstart av noe pilotprosjekt for selvkjørende busser i Fredrikstad og Sarpsborg verken i 2018 eller 2019.

– Det er ikke satt av belønningsmidler i 2018 eller 2019 til å gjennomføre et slikt pilotprosjekt. Vi har også situasjonen med nye Viken fylkeskommune som krever mye kapasitet. Det er også utfordringer knyttet til vikeplikt, sier fungerende prosjektleder Charlotte Iversen.

Det var for rundt et år siden det ble kjent at styringsgruppa anbefaler en utredning for å finne ut om det er mulig å sette inn selvkjørende busser mellom togstasjonene og busstasjonene i de to byene. Disse bussene vil i så fall bli utstyrt med egne verter som kan gripe inn om noe skulle skje.

Mulig å gjennomføre, men ...

Nå foreligger en sluttrapport. Det konkluderes med at det absolutt er mulig å gjennomføre slike pilotprosjekter i de to byene. Men: det er altså visse utfordringer som må løses først.

I sluttrapporten anbefales det i Fredrikstad en rute som går gjennom Storgata, gjennom Kirkebrygga og Tordenskiolds gate før bussen svinger av til venstre opp Phønix gate. I enden av gata, ved krysset foran biblioteket, svinger bussen rundt og kjører ned til elva igjen via J. N. Jacobsens gate. Herfra går ferden gjennom Strandpromenaden bort til fergeleiet. Etter dette gjenstår Fergestedsveien og Jernbanegaten før bussen er på plass utenfor togstasjonen.

Dette er konsulentenes anbefalte rute for en selvkjørende buss mellom stasjonene i Fredrikstad: Gjennom Storgata og videre bortover, gjennom Phønix gate, J. N. Jacobsens gate og deretter bortover Strandpromenaden.

Dette er konsulentenes anbefalte rute for en selvkjørende buss mellom stasjonene i Fredrikstad: Gjennom Storgata og videre bortover, gjennom Phønix gate, J. N. Jacobsens gate og deretter bortover Strandpromenaden. Foto:

I løpet av denne turen er bussen innom 12 kryss med vikeplikt, 18 fotgjengeroverganger og tre områder der det vrimler av fotgjengere. 

Neppe mer effektivt

Fungerende prosjektleder anbefaler derimot ikke oppstart verken i år eller neste år.

Ett spørsmål hun stiller seg, er om selvkjørende busser med en bussvert kan gi mer effektiv transport mellom togstasjon og bussterminal enn tilbudet som allerede er. Som Fredriksstad Blad nylig kunne fortelle, har fylkespolitikerne allerede satt inn vanlig buss mellom bussterminalen og togstasjonen.

En selvkjørende buss vil gå sakte, er konklusjonen. I sluttrapport og risikovurdering er det tatt utgangspunkt i en fart på 15 kilometer i timen. Slike busser vil også alltid kjøre i samme spor i traseen, slik at biler parkert på sidene av veien kan bli en utfordring om traseen legges for langt mot høyre.

Vil vente på Viken og andres erfaringer

Dessuten vil en selvkjørende buss ha helt andre utfordringer enn en vanlig buss. I risikovurderingen pekes det blant annet på muligheten for ulykker i vikepliktssituasjoner når trafikken er stor. Det pekes også på faren for hendelser blant myke trafikanter ved fergeleiet, bussterminalen og togstasjonen. Konklusjonen er at det ikke vil være mer effektivt å innføre selvkjørende buss i rutetrafikk mellom sentrum og jernbanestasjonene nå.

«Det er et drøyt år til det nye fylket Viken skal være etablert og i drift. Det anbefales at man avventer erfaringer fra utprøving av selvkjørende buss andre steder i landet før det arbeides videre med et mulig prosjekt i Nedre Glomma», heter det i saksfremlegget.

Det fremgår også av saken at dersom selvkjørende buss skal testes ut, koster hvert kjøretøy mellom 2,5 og 2,7 millioner kroner – med mindre de skal leies.

Avventer mer info

Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører og leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, vil ikke antyde noe om hvorvidt han er klar for å legge et slikt prosjekt på is før møtet onsdag har vært avholdt.

– Nå må vi først føre på orienteringen på møtet, så får vi se. Jeg tør ikke å gå ut og være bastant før jeg har hørt på redegjørelsen. Vi vet jo at selvkjørende busser allerede er i gang et par steder i landet, så dette må vi diskutere, sier han.

Artikkeltags