Vil ha innfartsparkering utenfor bomstasjonene

Styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma vil ha innfartsparkeringer ved bussholdeplasser utenfor den kommende bomringen. Men først må plassene finnes.