Vil ha innfartsparkering utenfor bomstasjonene

INNFARTSPARKERING: På Skåra har Fredrikstad allerede en innfartsparkering. Denne åpnet i fjor, og har både parkeringsplasser, sykkelskap og umiddelbar nærhet til bussholdeplass.

INNFARTSPARKERING: På Skåra har Fredrikstad allerede en innfartsparkering. Denne åpnet i fjor, og har både parkeringsplasser, sykkelskap og umiddelbar nærhet til bussholdeplass. Foto:

Styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma vil ha innfartsparkeringer ved bussholdeplasser utenfor den kommende bomringen. Men først må plassene finnes.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Når bomringen kommer på plass neste år, bør det stå klart innfartsparkeringer utenfor ringen slik at folk kan sette fra seg bilene og ta bussen inn til sentrum.

Det er konklusjonen til styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, der både ordførerne i de to byene og fylkesordføreren sitter. Når politikerne etter hvert skal ta stilling til et forslag om nytt bussrutetilbud, er anbefalingen fra ordførere/fylkesordfører å få etablert innfartsparkeringer der de nye busslinjene som skal vedtas går.

– Dette er jo noe som har vært oppe i mange sammenhenger, blant annet i forbindelse med bypakka og bompengeringen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap), som ikke har gjort seg opp noen tanker om hvor omfattende man ser for seg et tilbud om innfartsparkering.

– Egentlig ikke. Dette er en bestilling og det må selvfølgelig gjøres noen utredninger knyttet til dette, sier Nygård.

Ikke startet letingen etter plasser

Nøyaktig hvor innfartsparkeringsplassene skal ligge og hvor store de skal bli, er foreløpig uvisst. I Fredrikstad har ikke administrasjonen i kommunen startet planleggingen ennå.

– Vi har ikke startet planleggingen konkret på dette ennå. Vi må se om vi finner plasser som kan gjøres om til formålet før bomringene settes opp. Det vil si at vi må lete etter plasser som kan omdisponeres uten en omfattende plan og plasser som kan fungere til formålet. Noe av utgangspunktet her, er jo at man ønsker å ha disse parkeringene på plass før bomringen kommer, sier Steinar Vingerhagen, spesialkonsulent i avdeling for bærekraftig utvikling i Fredrikstad kommune.

Han understreker at det er fylkeskommunen som har ansvaret for å sette i verk det nye busstilbudet som skal vedtas.

– Men akkurat når det gjelder innfartsparkering må jo kommunen gjøre en jobb med å se på hvor det går an å få til noe slikt. Den jobben er ikke gjort ennå. Det kan jo tenkes at der vi ikke finner plasser som fungerer som parkeringsplasser, går det an å få leid arealer som kan brukes, sier han.

Seks nye bomstasjoner i 2018

Det er tidligst neste sommer at bomringen på plass, ifølge Statens vegvesen. Bomstasjonene vil bli plassert ved Fredrikstadbrua, ved Brønnerød på Veumveien og på tre steder ved Råbekken: på Rolvsøyveien, i Dikeveien ved Evjebekken og i Evjebekkveien øst for Tomteveien. I tillegg kommer det bomstasjon på Seut.

Fra før av er det én innfartsparkering i Fredrikstad: i fjor åpnet park- and ride-anlegget på Skåra, som både har parkeringsplasser, parkeringsskap for sykler og nærhet til bussen på riksveien. 

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) mener dette anlegget på mange måter kan være et mønster for hvordan et tilbud om innfartsparkering bør bli andre steder i Fredrikstad – og Sarpsborg.

Vil be om utsettelse

– Det må jo være lagt opp slik at det er lett tilgang til buss videre inn mot sentrum og det må være arealer hvor man kan ha parkering. Akkurat hvor de skal ligge og hvordan dette skal rigges, er litt vanskelig å si akkurat nå. Man må se på hvilke muligheter som foreligger. Det kan nok være krevende å finne plasser hvor man har tilgang på både parkeringsarealer og buss, sier Haabeth,

I Fredrikstad skal forslaget om nytt rutetilbud først opp i formannskapet torsdag denne uken, mens bystyret gjør sitt vedtak en uke etter – samtidig som saken skal behandles i Sarpsborg og senere vedtas i fylkeskommunen. Bystyreflertallet i Fredrikstad besluttet imidlertid mandag kveld å be om utsettelse av saken.

Artikkeltags