Syklistene om kryssing av Hvalerveien: Bør kreve 50-sone

Syklistenes Landsforbund-leder Jan Henrik Lund mener det bør være et krav om at dagens 80-sone på Stokken endres til 50-sone der den planlagte gang- og sykkelveien må krysse fylkesveien.