– Sea Kingen var i utgangspunktet det eneste som skulle bli igjen på Rygge

Rygge flystasjon er fortsatt med i forsvarssjef Harald Sundes fremtidsplaner, dog i en redusert utgave. Bodø, Mågerø og Sørreisa er foreslått avviklet.

Rygge flystasjon er fortsatt med i forsvarssjef Harald Sundes fremtidsplaner, dog i en redusert utgave. Bodø, Mågerø og Sørreisa er foreslått avviklet. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I Forsvarets nye fagmilitære råd foreslås det endringer som vil føre til at Rygge flystasjon mister 231 arbeidsplasser. Samtidig forventes det innsparinger på rundt 30 millioner kroner.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Forslaget ble presentert på en pressekonferanse torsdag formiddag i Oslo

Rådet ber Stortinget om å gjøre Rygge flystasjon om til en såkalt «kompakt helikopterbase».

Samtidig ønsker de, som Moss Avis skrev i torsdagens papirutgave, å avvikle Heimevernets Oslofjord 01 distrikt, som i dag opererer fra Rygge.

– Heimevernet spisses

Årsaken til sistnevnte er at Forsvaret kun ønsker seg to HV-distrikter på Østlandet.
– I dag er det 45.000 HV-soldater. Vi anbefaler 30.000. Av disse 30.000 er det 3000 som går til innsatsstyrken, fortalte forsvarssjef Harald Sunde under pressekonferansen.

Sunde brukte begrepet «evne til innsats» svært ofte når han omtalte Heimevernet. Han mener den foreslåtte omstruktureringen vil bety økt kompetanse og ytelse.
– Hele Heimevernet spisses, mener han.

Omplassert

Ifølge Jon Terje Myhren, dagens sjef for HV-01, betyr forslaget at Rygge flystasjon vil miste 28 HV-ansatte.
– Samtlige er fra Østfold eller Vestfold, sier han.

Kristin Lund, Heimevernets generalinspektør, presiserer at ingen mister jobben. I stedet vil de de bli tilbudt en ny stilling, fordelt på de to resterende HV-distriktene på Østlandet. Hun forsikrer også om at omstruktureringen ikke vil ha betydning vil deres militære kapasitet i Østfold.

Heimevernet forsvinner ikke. Styrkene er her fortsatt, selv om de kan bli ledet fra Oslo

– Heimevernet forsvinner ikke. Styrkene er her fortsatt, selv om de kan bli ledet fra Oslo, sier hun til Moss Avis.

Blir helikopterbase

Som tidligere antydet ble Ørland valgt som den ønskede kampflybasen. For Rygge sin del er det fortsatt foreslått militær flyaktivitet fra stasjonen, men dette gjelder kun vingeløse fly. Dagens fly for elektronisk krigføring og kalibreringsflyging, såkalte DA-20, anbefales flyttet fra Rygge til Gardemoen.  Helikopterberedskapen består.

– Vi må ha en helikopterbase i Sør-Norge. Det billigste stedet er Rygge. Alle andre alternativer vil gi merkostnader, sa forsvarssjefen.

Samtidig ønsker de å avvikle selve flyplassdriften på Rygge. Dette betyr at sivile aktører må ta over ansvaret.

Luftforsvarets ledelse forblir på basen.

– Det har ingen operativ effekt å flytte Luftforsvarets stab fra Rygge, sa Sunde under møtet med pressen.

«Reddet» av terrorangrepet

Finn Kristian Hannestad, generalinspektør for Luftforsvaret, sier til Moss Avis at det var terrorhandlingene 22. juli som førte at Rygge beholdt helikopterberedskapen.
– Sea Kingen var i utgangspunktet det eneste som skulle bli igjen på Rygge. Etter 22. juli ble dette endret, sier han.

Sea Kingen var i utgangspunktet det eneste som skulle bli igjen på Rygge. Etter 22. juli ble dette endret

Hannestad forklarer at militærrådet mottok press fra forsvarsdepartementet om å beholde helikopterstyrken etter terrorhandlingene. Valget på hvor de skulle operere fra stod ifølge Hannestad mellom Rena, Gardemoen og Rygge.
– Rygge var det klart billigste valget, sier han.
– Hvor mye penger er det ventet at Forsvaret vil spare med alle endringene som er foreslått på Rygge flystasjon?
– Vi har et anslag på 30 millioner kroner i årlige besparte driftsutgifter, svarer han.

Rådet vektlegges høyt

Ifølge Luftforsvarets generalinspektør innebærer forslaget at totalt 231 arbeidsplasser vil bli flyttet fra Rygge flystasjon. Dette inkluderer Heimevernet og de ansatte i flyplassdriften. Det er i underkant av halvparten av dagens arbeidsplasser, som ifølge Lars Christian Aamodt, stasjonssjef på Rygge, er på rundt 600 ansatte.

Ifølge Hannestad vil Forsvaret kunne gjennomføre de nye endringene mellom år 2013 og 2016, dersom de blir godkjent i Stortinget. Ditt skal saken opp i løpet av våren 2012. Det er ventet at rådet vil ha en stor innvirkning på den endelige, politiske avgjørelsen.
– Det er flere tiltak som krever politisk mot i dette forslaget. Heimevernet er ett av disse, sa forsvarssjefen under torsdagens pressekonferanse, før han senere la til:
– Jeg har tillit til at våre folkevalgte gjør et klokt valg.

Artikkeltags