Gå til sidens hovedinnhold

Rv 111 kan bli firefeltsvei

Artikkelen er over 12 år gammel

Det er neppe lenger aktuelt å flytte riksvei 111 østover. Dagens trasé gjennom Selbak og Torp blir liggende og utvides til firefelts vei.

Ny fylkesplan er ute på høring i disse dager og viser at en utvidet og oppgradert riksvei 111 Sarpsborgveien vil bli liggende i samme trasé som den ligger i dag.
I konsekvensutredning for Fredrikstad-pakken, det vil si de fremtidige trafikkløsningene for byen, ligger riksvei 111 også i samme trasé som dagens, opplyser Helge Kolstad.
Han er gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget og medlem i referansegruppen som nå konsekvensutreder de fremtidige trafikkløsningene i Nedre Glomma.
– Sarpsborgveien er tenkt som stamvei, og ettersom den også er havnevei ligger det i kortene at den blir utvidet til firefelt, sier Helge Kolstad.

– Ligger i planene

Referansegruppen tar blant annet for seg skjebnen til Sarpsborgveien, som det i mange år har vært snakket om å legge lenger øst, utenfor tettbebygd strøk.
Nå ser det ut som veien blir liggende der den alltid har vært, og at den blir utvidet til firefelt fra Rakkestadsvingen og nordover.
– Men vi har ennå ikke tatt stilling til når det skal skje, eller gjort noen detaljplanlegging, understreker Helge Kolstad.
– Men både i fylkesplanen og konsekvensutredningen legges det til grunn at fremtidens riksvei 111 skal følge dagens trasé.
– Dagens Sarpsborgvei går gjennom tettbebygd strøk. Hva med riving av hus hvis veien blir firefelt?
– Ja, det dreier som et dusin hus som må bort, svarer Kolstad som har sett tegninger.

Fornminner og dyrket mark

Bakgrunnen for at flytting av riksvei 111 kan bli skrinlagt skal være for mange fornminner langs strekningen der den nye veien var tenkt å gå.
– Vi vil få kraftige problemer med kulturminnevernmyndighetene, sier Kolstad, og legger til at en ny trasé også vil gå ut over dyrket mark.
Ap-politikeren fremholder videre at det er mange "hvis" før den utvidede veien kan bli en realitet:
– Hvis riksveien blir klassifisert som havnevei, og hvis den får status som stamvei, så er standarden firefelt, sier han.
– Hva slags tidsperspektiv snakker vi om her, Kolstad?
– Forholdsvis langt. Jeg har vanskelig for å tro at det blir ny bro og firefelts 111 før vi nærmer oss 2020, svarer Ap-politikeren.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.