I forrige uke gikk det ut et varsel fra kommunen om at det har vært en oppsving av det narkotiske stoffet GHB i byen.

– Signaler vi har fått både fra miljøet selv og fra politiet er at det er mer GHB i omløp i Fredrikstad nå enn tidligere. Dette er et livsfarlig stoff, og derfor valgte vi å sende ut et varsel, sier Gry Haugland, prosjektleder for Fredrikstad kommunes overdosestrategi.

Gikk ut med varsel

GHB (gammahydroksybutyrat) er et dempende stoff, og har en rusvirkning som kan minne om sterk alkoholrus. Ifølge Rustelefonen sine hjemmesider finnes GHB i både pulverform og kapsler, men i Norge selges GHB oftest i flytende form. Stoffet ser ut som en klar eller gulaktig, seigtflytende væske, og kan lukte parafin.

– Det farlige med GHB er at det skal svært lite til for at man tar for mye av det. Vi har ikke tall på at det har vært GHB-overdoser med dødelig utfall den siste tiden, men på bakgrunn av tilbakemeldingene vi har fått fra miljøet selv og fra andre instanser som jobber med rusmiljøet, så valgte vi å gå ut med et varsel i forrige uke, sier hun.

Også politiet bekrefter en oppsving av det narkotiske stoffet den siste tiden.

– Vi vet ikke om det har vært overdoser med dødelige utfall som følge av bruk av dette stoffet, men også vi har fått signaler på at det er mer GHB i omløp en tidligere, sier etterforskningsleder Rune Albertsen.

 

Færre overdoser enn tidligere

Etter hva Fredriksstad Blad forstår har det vært flere registrerte overdosetilfeller som følge av GHB-bruk, men foreløpig uten dødelige utfall.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan GHB være svært farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og død. Bruken av GHB er liten i Norge, men stoffet er registrert ved de fleste politidistriktene.

De siste årene har antall overdoser i Fredrikstad stupt. Ifølge prosjektleder Haugland er det et resultat av tettere samarbeid mellom de forskjellige instansene i byen.

– Det har omtrent en halvering av antall overdosetilfeller siden 2014. Fredrikstad er på ingen måte en by som utmerker seg med negative fortegn når det kommer til rusmiljøet. Vi er helt på linje med sammenlignbare byer, sier hun.

Fredrikstad er en av ni kommuner som deltar i pilotkommuneprosjektet i Nasjonal overdosestrategi 2014-2017. Målet er å redusere antall overdoser, forhindre helseskader og overdosedødsfall.

– Selv om prosjektet nå skal fases ut, betyr ikke det at vi avslutter dette arbeidet. Vi skal fortsette med forbedring av eksisterende tiltak, utvikle nye tiltak og fortsette vår oppfølging av rusmiljøet i tett samarbeid med andre instanser, sier Haugland.