Gå til sidens hovedinnhold

Naboenes klage på romleiren ble aldri behandlet

Artikkelen er over 5 år gammel

Flere ansatte i kommunen var kritiske og mente det ble tatt snarveier som ikke holdt mål da romleiren ble etablert.

Og kommunerevisjonen fastslo i fjor at reglene ikke ble fulgt.

– At teknisk drift, som både tiltakshaver og bygningsmyndighet, ikke selv etterlever regelverket er ikke forenlig med kommunens etiske prinsipper. Det åpner også opp for spekulasjon om hvorvidt utfallet av søknaden allerede var avgjort i forkant. I så fall representerer det et habilitetsmessig problem, heter det i en rapport fra deres hånd. Blant annet startet grunnarbeidet på området før tillatelsen var undertegnet. Rådmannen skrev i sitt tilsvar om at det i noen saker tas «snarveier»:

– Det er ikke bevisste handlinger, men snarere preget av å finne løsninger raskt og effektivt. Kommunen er imidlertid ikke tjent med at det tas snarveier som kan bli belastende for omdømmet.

Lot naboklage ligge

De tidligere eierne av Lislebyveien 101 b protesterte i mars mot etableringen. De klaget over manglende informasjon og varsling, og via advokat fremholdt de at det ikke fantes hjemmel for å gi dispensasjon til å opprette leiren.

Klagen ble aldri behandlet. Naboene tok etter hvert kontakt med kommunen for å få solgt huset, da de fant situasjonen uutholdelig, sier selgeren til FB. Kommunen valgte etter hvert å kjøpe. Ordføreren og leder for boligforvaltningen har hele tiden fastholdt at kjøpe ikke hadde noe med romleiren og nabostriden å gjøre.

Motstridende

Klagesaken ble avsluttet. Kommunerevisjonen spurte hvorfor den aldri ble behandlet, og fikk svar fra tidligere kommunalsjef:– Det ble sendt et brev til klager med spørsmål om man likevel ønsket klagen behandlet. Det kom ikke svar på brevet.

I brevet heter det imidlertid at kommunen var kjent med at naboen har solgt huset.

«Så langt vi kan se faller dermed interessen i å få klagen behandlet bort, slik at vi avslutter saken uten videre», står det.

– Vi fikk ikke noe spørsmål om det, sier den tidligere huseieren til FB i dag.

Avisen fikk ikke kontakt med tidligere kommunalsjef i går. Bygge- og reguleringssjef Anna Auganes sier om misforholdet:

– Jeg ser det. Men brevet ble sendt til advokaten. Hadde de vært uenige med oss, hadde vi hørt fra dem, mener hun.

Kommunerevisjonen har altså vurdert at selve saksbehandlingen var kritikkverdig. Men selve beslutningen om å gi dispensasjon og dermed tillatelse til å opprette leiren, har aldri vært prøvd.

Kommentarer til denne saken